logo-indep

Barometri i Rimëkëmbjes


Projekti “Baromentri i Rimëkëmbjes – për transparencë dhe llogaridhënie” ka për qëllim të ndikojë në ngritjen e nivelit të zbatimit të masave të parapara, rritjes së llogaridhënies së institucioneve si dhe rritjes së transparencës dhe informimit të publikut në mënyrë që të shtohet presioni nga poshtë – lart për implementimin e plotë të Ligjit të miratuar që ka për qëllim Rimëkëmbjen Ekonomike. Poashtu, ky projekt synon që të kontribuojë në rritjen e impaktit të Pakos së Rimëkëmbjes në rivitalizimin e ekonomisë dhe rritjes së mirëqenies sociale përmes rritjes së informimit të qytetarëve, rritjes së qytetarisë aktive dhe gjithëpërfshirjes në procesin e zbatimit të saj.

Numri i kredive në dritaret në kuadër të Pakos së Rimëkëmbjes Ekonomike

Aplikimet për tërheqjen e 10% (pesë ditët e para) dhe numri i aplikantëve të mundshëm në vazhdim

Kanë aplikuar        Aplikues të mundshëm

Kanë aplikuar        Aplikues të mundshëm

Monitorimi i zbatimit të Pakos së Rimëkëmbjes

Ky projekt mbeshtetet nga Fondacioni i Kosoves per Shoqeri te Hapur (KFOS) dhe implemetohet nga Instituti per Politika Zhvillimore (INDEP)

Më poshtë i gjeni buletinët e publikuar nga INDEP
b1
b2
b3
b4
Screenshot from 2021-03-26 15-51-25

Ky projekt mbeshtetet nga Fondacioni i Kosoves per Shoqeri te Hapur (KFOS) dhe implemetohet nga Instituti per Politika Zhvillimore (INDEP)