logo-indep

Më poshtë i gjeni raportet e publikuara nga INDEP rreth Rimëkëmbjes Ekonomike

Barometri i Rimëkëmbjes


Projekti “Baromentri i Rimëkëmbjes – për transparencë dhe llogaridhënie” ka për qëllim të ndikojë në ngritjen e nivelit të zbatimit të masave të parapara, rritjes së llogaridhënies së institucioneve si dhe rritjes së transparencës dhe informimit të publikut në mënyrë që të shtohet presioni nga poshtë – lart për implementimin e plotë të Ligjit të miratuar që ka për qëllim Rimëkëmbjen Ekonomike. Poashtu, ky projekt synon që të kontribuojë në rritjen e impaktit të Pakos së Rimëkëmbjes në rivitalizimin e ekonomisë dhe rritjes së mirëqenies sociale përmes rritjes së informimit të qytetarëve, rritjes së qytetarisë aktive dhe gjithëpërfshirjes në procesin e zbatimit të saj.

Numri i kredive në dritaret në kuadër të Pakos së Rimëkëmbjes Ekonomike

Aplikimet për tërheqjen e 10% (pesë ditët e para) dhe numri i aplikantëve të mundshëm në vazhdim

Kanë aplikuar        Aplikues të mundshëm

Kanë aplikuar        Aplikues të mundshëm

Monitorimi i zbatimit të Pakos së Rimëkëmbjes

b1

Më poshtë i gjeni buletinët e publikuar nga INDEP

b1

b1

b1

b1

b1

b1

b1

b1

b1

b1

Më poshtë i gjeni raportet e publikuara nga INDEP rreth Rimëkëmbjes Ekonomike

b1

Ky projekt mbeshtetet nga Fondacioni i Kosoves per Shoqeri te Hapur (KFOS) dhe implemetohet nga Instituti per Politika Zhvillimore (INDEP)

Ky projekt mbeshtetet nga Fondacioni i Kosoves per Shoqeri te Hapur (KFOS) dhe implemetohet nga Instituti per Politika Zhvillimore (INDEP)