Barometri i Ringjalljes

Implementuar nga

logo-indep

logo-indep

Raportet e Monitorimit
Recovery Story Video
Podcasts
Podcast me drejtorin e Departamentit për Regjistrim dhe Shërbim të Tatimpaguesve, z. Sami Salihu
Intervista – Hysen Sogojeva (Radio Plus 11.11.2021)
Interviste me Sasa Sekulic

Bisedë për Rimëkëmbje Reale me Znj. Laura Kryeziu

Punimet
Live Thematic Discussions
Video Animations
Podcasts
Podcast me drejtorin e Departamentit për Regjistrim dhe Shërbim të Tatimpaguesve, z. Sami Salihu

Intervista – Hysen Sogojeva (Radio Plus 11.11.2021)

Interviste me Sasa Sekulic

Bisedë për Rimëkëmbje Reale me Znj. Laura Kryeziu

Buletinët

b1

b1

b1

b1

b1

b1

b1

b1

Projekti ‘Rimëkëmbje për Qëndrueshmëri’ zbatohet nga Instituti për Politika Zhvillimore – INDEP me mbështetjen e Balkan Trust for Democracy, projekt i Fondit Gjerman Marshall të SHBA-së dhe Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).Pikëpamjet dhe opinionet e shprehura nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet dhe opinionet e BTD, GMF, USAID ose Qeverisë së SHBA-së.

Projekti ‘Rimëkëmbje për Qëndrueshmëri’ zbatohet nga Instituti për Politika Zhvillimore – INDEP me mbështetjen e Balkan Trust for Democracy, projekt i Fondit Gjerman Marshall të SHBA-së dhe Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).Pikëpamjet dhe opinionet e shprehura nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet dhe opinionet e BTD, GMF, USAID ose Qeverisë së SHBA-së.