logo-indep

Podcasts
Podcast me drejtorin e Departamentit për Regjistrim dhe Shërbim të Tatimpaguesve, z. Sami Salihu

Intervista – Hysen Sogojeva (Radio Plus 11.11.2021)

Interviste me Sasa Sekulic

Barometri i Ringjalljes

logo-indep

Podcasts
Podcast me drejtorin e Departamentit për Regjistrim dhe Shërbim të Tatimpaguesve, z. Sami Salihu

Intervista – Hysen Sogojeva (Radio Plus 11.11.2021)

Interviste me Sasa Sekulic

Më poshtë i gjeni buletinët e publikuar nga INDEP

b1

b1

b1

b1

Ky projekt mbështetet nga Balkan Trust for Democracy (BTD) një projekt i Fondit Gjerman Marshall të SHBA-ve dhe popullit amerikan përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe zbatohet nga Instituti për Politika Zhvillimore – INDEP. Pikëpamjet dhe opinionet e shprehura nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet dhe opinionet e BTD, GMF, USAID ose Qeverisë së SHBA-së.

Ky projekt mbështetet nga Balkan Trust for Democracy (BTD) një projekt i Fondit Gjerman Marshall të SHBA-ve dhe popullit amerikan përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe zbatohet nga Instituti për Politika Zhvillimore – INDEP. Pikëpamjet dhe opinionet e shprehura nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet dhe opinionet e BTD, GMF, USAID ose Qeverisë së SHBA-së.